?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> (江)江卫生巄产设?厂家,h) - 金华市东巨机械设备有限公?/title> <meta name="Keywords" content="江卫生巄产设?> <meta name="Description" content="Z详细介绍江卫生巄产设备品内?包括江卫生巄产设备的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有浙江卫生巾生讑֤新闻以及最新的市场江卫生巄产设备h?咨询电话:"> <link type="text/css" href="/template/NEST700011/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST700011/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST700011/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST700011/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl bai">金华市东巨机械设备有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.851836.live">卫生巄产设?/a>?a href="/supply/">U尿裤生产设备厂?/a>?a href="/news/">一ơ性防溢^垫厂?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/span> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32289/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16"> <div class="wfixed"> <div class="fl logo"><h4><img src="/uploads/logo/20180302013609.png" alt="金华市东巨机械设备有限公? width="359" /></h4></div> <ul class="fr"> <li><a rel="nofollow" href="/" class="cur">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> <dl> <dd><a href="/about/" target="">公司概况</a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a> <dl> <dd><a href="/news/hyxw/"><span>行业新闻</span></a></dd> <dd><a href="/news/gsxw/"><span>公司新闻</span></a></dd> </dl> </li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner"> </div> <div class="iseaCon"> <div class="wfixed"> <div class="fl hotSea fs16 font_w"> <span>热门搜烦Q?/span> <a href="/key.aspx?k=%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%80%a7%e9%98%b2%e6%ba%a2%e4%b9%b3%e5%9e%ab" rel="nofollow">一ơ性防溢^?/a> <a href="/key.aspx?k=%e7%ba%b8%e5%b0%bf%e8%a3%a4%e7%94%9f%e4%ba%a7%e8%ae%be%e5%a4%87" rel="nofollow">U尿裤生产设?/a> <a href="/key.aspx?k=%e5%8d%ab%e7%94%9f%e5%b7%be%e7%94%9f%e4%ba%a7%e8%ae%be%e5%a4%87" rel="nofollow">卫生巄产设?/a> <a href="/key.aspx?k=%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%80%a7%e5%8d%ab%e7%94%9f%e7%94%a8%e5%93%81%e8%ae%be%e5%a4%87" rel="nofollow">一ơ性卫生用品设?/a> </div> <div class="search fr"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div class="seaL font_w fs14"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST700011/images/search_button.jpg" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="insLeft font_w fl"> <ul class="proSide fs16"> <li><a href="/ycxwsypsb/">一ơ性卫生用品设?/a></li> </ul> <div class="asideCotact"> <ul class="fs14"> <li>联系Q曾先生</li> <li>电话Q?/li> <li>手机Q?3958441618</li> <li>传真Q?/li> <li>邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:3071643380@qq.com">3071643380@qq.com</a></li> <li>|址Q?a rel="nofollow" href="http://www.851836.live">www.851836.live</a></li> <li>厂址Q浙江省金华市金东区孝顺镇东客村</li> </ul> </div> <div class="asideTel mt15 font_a fs20 clearfix"> <h4 class="fl"><img src="/template/NEST700011/images/inTel.png" /></h4> <h3 class="fl ml10"> <span class="fs16 font_w">全国服务热线</span> <p></p> </h3> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">江卫生巄产设?/span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/ycxwsypsb/">一ơ性卫生用品设?/a> > <a href="/supply/10.html">江卫生巄产设?/a></b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="proArtiTop"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tbody> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"> <div class="picimg_wj"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32289/201803090859191303228962527.jpg?path=www.851836.live/uploads/cp/201803090859191303228962527.jpg" alt="" width="230" /></div></td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1 font_w fs14"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"><span id="nesttitle"><h1>江卫生巄产设?/h1></span></td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td></td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td><p></p></td> </tr> </tbody></table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="con fs14"> <p><p> <span style="font-size:14px;line-height:2;">      江<b><a href="http://www.851836.live/" target="_blank" style="font-weight:bold">卫生巄产设?/a></b>在面层材料的后加工处理工ZQ目?a href="http://www.851836.live/supply/10.html" target="_blank">江卫生巄产设?/a>国际上比较成熟ƈ且得到广泛应用的技术主要是以下三类Q印列压花和打孔?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">      印刷是将文字、图甅R照片等原稿通过凹版或柔版印L产线Q油墨转移到面层材料表面上Q批量复制原E内容的技术。随着Z物质生活水^的不断提高和一批?0后”、?0后”年L费势力的崛vQ消费者越来越q求一ơ性卫生用品的时尚感和消费的个性化Q由此生了江卫生巄产设备对面层材料q行印刷处理的应用。通过印刷Q面层材料上可以被加入各式各L图案以及丰富的色彩,从而给消费者带来视觉上的美感,增加产品差异化程度?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">      压花是指江卫生巄产设备通过一对加热的怺啮合的凸辊和凹辊佉K层材料表面Ş成某U特D花U的加工技术。压花是一U技术较为成熟的后加工处理工艺,与印h术相比,压花工艺除了能提供精的图案以外Q还能在一定程度上增加面层材料表面的凹凸感Q从而减材料本w和Z的直接接触面U,使触感更加柔软;同时q可以有效地减少材料表面的粘q,提高舒适程度?/span><br /> <span style="font-size:14px;line-height:2;">      打孔是一U利用一对加热的怺啮合的针辊和凹辊在面层材料表面上打出不同样式的孔型或者按一定规律分布的孔型的技术。目前浙江卫生巾生讑֤在面层材料打孔领域,PE打孔膜已l可以实C步法真空打孔成型Q无U布打孔需要先生无h布(U粘、热风、热轧或水刺无h布)然后l过收卷攑֍的过E,再利用专业的打孔讑֤机械打孔成型?/span><br /> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32289/201803090859142083228996493.jpg" alt="" /> </p> <p> <br /> </p></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条:<a href="/supply/3.html">江一ơ性防溢^垫生产设?/a></p> <p>下一条:<a href="/supply/5.html">卫生巄产设备批?/a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e4%b8%80%e6%ac%a1%e6%80%a7%e5%8d%ab%e7%94%9f%e7%94%a8%e5%93%81%e8%ae%be%e5%a4%87'>一ơ性卫生用品设?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%b5%99%e6%b1%9f%e5%8d%ab%e7%94%9f%e5%b7%be%e7%94%9f%e4%ba%a7%e8%ae%be%e5%a4%87%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>江卫生巄产设备h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%b5%99%e6%b1%9f%e5%8d%ab%e7%94%9f%e5%b7%be%e7%94%9f%e4%ba%a7%e8%ae%be%e5%a4%87%e6%89%b9%e5%8f%91'>江卫生巄产设备批?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.851836.live/supply/10.html'>http://www.851836.live/supply/10.html</a> </div> <div class="tag">发布旉Q?018/3/9 0:00:00</div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="proliCon"> <div class="iproCon clearfix font_w tac"> <ul> <li> <h4><a rel="nofollow" href="/supply/8.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32289/201803081035549033228993923.jpg?path=www.851836.live/uploads/cp/201803081035549033228993923.jpg" width="250" height="250" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/8.html">江U尿裤生产设?/a></h3> </li> <li> <h4><a rel="nofollow" href="/supply/7.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32289/201803081036294033228933322.jpg?path=www.851836.live/uploads/cp/201803081036294033228933322.jpg" width="250" height="250" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/7.html">武义U尿裤生产设?/a></h3> </li> <li> <h4><a rel="nofollow" href="/supply/9.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32289/201803021529132783228929758.jpg?path=www.851836.live/uploads/cp/201803021529132783228929758.jpg" width="250" height="250" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/9.html"> 一ơ性防溢^垫生?/a></h3> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" class="ftCur">首页<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">走进我们<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们<em></em></a></li> <li><a href="/sitemap.html">|站地图<em></em></a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XMl<em></em></a></li> <li><a href="/4g/" target="_blank">手机|站<em></em></a></li> <li><a rel="nofollow" href="#">q回剙<em></em></a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"><img src="/template/NEST700011/images/ftLogo.jpg" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.851836.live(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 金华市东巨机械设备有限公?/p> <p style="width: 427px;">一ơ性防溢^垫哪家好Q供应订做多钱Q纸裤生讑֤批发怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供纸裤生讑֤、卫生巾生讑֤批发、一ơ性防溢^垫批发、卫生巾生讑֤厂家{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/guangdong、zhejianghu、changsanjiao.html" title="q东、浙江沪、长三角" target="_blank" >q东、浙江沪、长三角</a></b></p> <div style="width:370px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1272937095'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1272937095%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></b> <b style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-12/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <a target="_blank"><img src="/template/NEST700011/images/oppo.jpg"></a> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank">ICP?8008224?1</a> </b> </div> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST700011/images/ewm.jpg" width="100" height="100" /> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> <script src="/template/NEST700011/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".slider_btn").css("width",$(window).width()); $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function(){ $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".proSide li:odd").addClass("backF7"); }); $(function(){ $('.wfixed li').hover(function(){ $(this).find("dl").show(); }, function(){ $(this).find("dl").hide(); } ) }); $(function(){ $(".hotSea a").each(function(){ $(this).attr("rel","nofollow"); }) }); </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST700011/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".proliCon ul li").hover(function(){ $(this).addClass("hov"); },function(){ $(this).removeClass("hov"); }); $(".proSide li a").each(function(){ if($(this).text()==$(".crumb b a").eq(2).text()){ $(".proSide ul li a").removeClass("cur"); $(this).addClass("cur"); } }); }) </script> <a href="http://www.851836.live/"><span class="STYLE1">Ϻ齫ٴô</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.761359.tw">p62Ϣ</a> <a href="http://www.554989.tw">㶫26ѡ5淨</a> <a href="http://www.nyjdjd.tw/">ڻʵĹ涨</a> <a href="http://www.jwlezg.tw">Ϻʮһѡ</a> <a href="http://www.636339.tw/">شǻ۹Ʊ</a> <a href="http://www.826050.tw">3dԻ523</a> <a href="http://www.341183.tw">㽭6 1ʷ</a> <a href="http://www.463504.tw">ũֻ</a> <a href="http://www.245856.tw">˽ļ</a> <a href="http://www.pcdfpl.tw">11ѡ5н</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>